Ελληνικές ιστοσελίδες για crowdfunding

Το crowdfunding γνωστό ως συμμετοχική χρηματοδότηση ή διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση είναι ένας τρόπος να μαζέψετε χρήματα από το πλήθος για το σκοπό/ιδέα σας μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι crowdfunding όπως το crowdfunding για δωρεές, το crowdfunding για επενδύσεις και το crowdfunding για προαγορά προϊόντος (pre-sales).

Στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένο και κάποιες πολύ γνωστές πλατφόρμες είναι οι Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe (δεν υποστηρίζει Ελλάδα), Fundly (μόνο για Αμερική), GoGetFunding, JustGiving κ.α.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και κάποιες ελληνικές πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης:

jumpstartgreece.com
Η JumpStart Greece στόχο έχει να αποτελέσει ένα λειτουργικό εργαλείο που θα συνδέει φορείς καινοτόμων ή δημιουργικών ιδεών όπως άτομα, εταιρείες και Μη Κυβερνητικές και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα, με υποστηρικτές απ’ όλο τον κόσμο που θα ήθελαν να τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν τις ιδέες και κοινωνικές τους δράσεις.

givejoy.gr

giveandfund.com
Η πλατφόρμα GIVE&FUND είναι o κατεξοχήν κόμβος συνάντησης, επικοινωνίας και δικτύωσης μεταξύ δημιουργών, startups, ΜΚΟ και εταιριών που αναζητούν ή προσφέρουν χρηματοδότηση μέσω crowdfunding και χορηγιών.

crowdpolicy.com
Η Crowdpolicy παρέχει επιχειρηματικές λύσεις πληροφοριακών συστημάτων στο πεδίο του civictech και fintech καθώς και υπηρεσίες ανοιχτής καινοτομίας σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας από το 2012, στην Ελλάδα και την Κύπρο.

act4greece.gr
Το Πρόγραμμα act4Greece αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής.

Πλέον και το Facebook υποστηρίζει δωρεές αλλά δυστυχώς δεν μπορεί ακόμα κάποιος να δημιουργήσει μια σελίδα που να δέχεται δωρεές στην Ελλάδα (μπορεί μόνο να κάνει ο ίδιος κάποια δωρεά).